serwis zosm korzysta z cookies

 
Administratorem i właścicielem nagrań pochodz±cych z Systemu Monitoringu Wizyjnego ZOSM jest Komenda Stołeczna Policji
 
   

 

 

Miło nam poinformować iż w dniu 18.10.2013, po raz kolejny Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został uhonorowany, tym razem tytułem Laureata oraz Srebrnym Godłem w prestiżowym konkursie - "Najwyższa Jakość Quality International" czytaj całość >>>

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniaj±cego całodobow± obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpocz±ł działalność 1 czerwca 2003 r. - jest samodzieln± jednostk± budżetow± i organizacyjn± m.st. Warszawy.

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu podlega bezpośrednio pod Biuro Bezpieczeństwa i Zarz±dzania Kryzysowego.

 

Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,

  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobow± obserwacj±,

  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczości± nie budzi żadnych w±tpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniaj± się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepsz± dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostaj± osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.

 
     
 
Administratorem nagrań pochodz±cych z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31
 
Projekt i wykonanie serwisu: Dział Techniczny ZOSM