serwis zosm korzysta z cookies

 
Administratorem i właścicielem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego ZOSM jest Komenda Stołeczna Policji
 
   

 

 

W skład wybudowanego w trzech etapach Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy wchodzi:

15 Centrów Oglądowych, zlokalizowanych na terenie Komend Rejonowych Policji i Komisariatów Policji, wyposażonych w sprzęt umożliwiający obserwację przez operatorów obrazu z kamer i rejestrację tych obrazów. Informacja o zaobserwowanych zdarzeniach przekazywana jest do oficera dyżurnego Policji, który podejmuje odpowiednie działania operacyjne.

 

  • Stołeczne Stanowisko Kierowania (SSK) zlokalizowane w Komendzie Stołecznej Policji, posiadające możliwości przeglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,

  • Stanowisko nadzoru technicznego nad Systemem Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy, działąjące 24 godz w systemie ciągłym, zainstalowane w Centrum Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, posiadające również możliwość oglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,
  • 425 kamer wizyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zainstalowanych w 18 dzielnicach Warszawy: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Ursynów, Białołęka, Targówek, Wilanów, Ursus, Włochy, Rembertów, Wesoła i Wawer. W tym 323 kamery obsługiwane przez operatorów na Centrach Oglądowych.

    Monitoring wizyjny miejsc szczególnie zagrożonych ma na celu:

  • szybkie uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym o zaistniałej w danym miejscu sytuacji

  • uruchomienie reakcji służb odpowiednich do zdarzenia oraz koordynacja ich wspólnych działań

  • rejestrowanie przebiegu zachodzących zdarzeń

  • wykorzystanie zarejestrowanego materiału w późniejszych działaniach o charakterze procesowym
 

 

.

 

 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31
 
Projekt i wykonanie serwisu: Dział Techniczny ZOSM