serwis zosm korzysta z cookies

 
Administratorem i właścicielem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego ZOSM jest Komenda Stołeczna Policji
 
   

 W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:


1) Dyrektor Jacek Gniadek
 telefon sekretariat 022 827-53-31, 022 443-01-80   jacek.gniadek@zosm.pl

2) Dział Organizacyjno - Administracyjny
 Naczelnik Marek Magowski 022 827-53-31 wew. 111   marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny
Naczelnik Jacek Łukomski 022 443-01-83  jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne
Naczelnicy:
Zdzisław Naumienko 022 827-53-31 wew. 162   zdzislaw.naumienko@zosm.pl 
Jerzy Mikołajczyk 022 827-53-31 wew. 161   jerzy.mikolajczyk@zosm.pl

5) Dział Kadr i Szkolenia
kontakt 022 827-53-31 wew. 153, 154

6) Dział Budżetowo - Księgowy
Główna Księgowa Alina Kuskowska 022 827-53-31 wew. 141 
alina.kuskowska@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów
Piotr Łukasik 022 443-01-87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Samodzielne stanowisko ds. koordynacji służb wspomagajšcych działanie systemu
oraz usuwania awarii
Patryk Tarnowski 022 443-01-86 patryk.tarnowski@zosm.pl

 
     
 
 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31
 
Projekt i wykonanie serwisu: Dział Techniczny ZOSM